Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


sekcia verejnej správy


odbor archívov a registratúr


HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY

anglická verzia slovenská verzia


Vyhľadanie
 Právnické osoby

 Fyzické osoby

O heraldickom registri    Pomoc


Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
© Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek šírenie a používanie obsahu Heraldického registra Slovenskej republiky bez súhlasu autorov erbov a vlajok je trestné.